Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Cel Strategiczny III - Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

Kraków 2030 to kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Celu

CEL STRATEGICZNY III

Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia

CEL OPERACYJNY III.1

Kraków - miastem europejskiej stolicy kultury

CEL OPERACYJNY III.2

Wysokie kompetencje kulturalne mieszkańców

 

Do czego zmierzamy?

 • Chcemy twórczo wykorzystać dziedzictwo historyczne i potencjał kulturowy Krakowa do budowy nowoczesnej metropolii, znaczącej w skali europejskiej i globalnej, sprzyjającej eksperymentom i innowacjom.
 • Chcemy pobudzać i rozwijać kreatywność mieszkańców, budując wspólnotę otwartych obywateli realizujących swoje pasje i ambicje.
 • Chcemy utrzymać bogactwo, różnorodność i wysoką  jakość oferty kulturalnej, zapewniając powszechny dostęp do wydarzeń kulturalnych.

Kluczowe działania

 1. Rozwijanie i promowanie  kluczowych produktów kulturowych oraz zwiększenie wpływu kultury na gospodarkę.
 2. Integrowanie  działań  środowisk/instytucji na rzecz wspólnego budowania marki „Kraków – miasto festiwalowe”.
 3. Aktywne wykorzystywanie naszego członkostwa w globalnej sieci miast kreatywnych UNESCO oraz w innych międzynarodowych sieciach współpracy w dziedzinie ochrony dóbr kultury i rozwoju kreatywności.
 4. Kreowanie nowych  marek  wydarzeń kulturalnych, animowanie życia  artystycznego w dzielnicach, ochrona pejzażu kultury w turystycznych częściach Krakowa.
 5. Stymulowanie transferu wiedzy, doświadczeń i najnowszych trendów w sektorze kultury, kreatywności i dziedzictwa.
 6. Z myślą o krakowskich artystach – tworzenie  bogatej  oferty programów grantowych i stypendialnych; wspieranie debiutantów i młodych artystów; promocja ich twórczości w kraju i za granicą.
 7. Wspieranie finansowe właścicieli zabytków i zanikających środowisk życia kulturalnego (księgarnie, antykwariaty, galerie).
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz digitalizowanie  zasobów kultury
 9. Stworzenie artystom i twórcom kultury dogodnych warunków do rozwoju i pracy w Krakowie.
 10. Podejmowanie działań umożliwiających mieszkańcom i przyjezdnym jak najszersze uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.
 11. Wspieranie integracji i współpracy różnych środowisk, domów, centrów i ośrodków kultury i młodzieżowych domów kultury, szczególnie w podejmowaniu niestandardowych aktywności dotyczących  edukacji kulturalnej i artystycznej.
 12. Prowadzenie efektywnego zarządzania przestrzenią kulturową (lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury i powstanie nowych wielofunkcyjnych obiektów).
 13. Przygotowanie spójnych narracji o kulturze krakowskiej i ofercie Miasta, dedykowanych różnym odbiorcom, turystom, obcokrajowcom mieszkającym w Krakowie, studentom, seniorom, rodzinom; znaczące wzbogacenie oferty anglojęzycznej.
 14. Wypracowanie „Kanonu Krakowianina” obejmującego najważniejsze miejsca, które powinien poznać każdy uczeń krakowskich szkół w czasie swojej edukacji.
 15. Likwidacja barier i zapewnienie zrównoważonego dostępu do kultury mieszkańcom z grup zagrożonych wykluczeniem.

Narzędzia realizacji

Polityki, Programy i Projekty strategiczne realizowane w ramach Celu dostępne są tutaj

 

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik

Wskaźnik mierzy…

Stan aktualny 2016

2030

Wysokość dofinansowania projektów badawczych w krakowskich uczelniach ze środków Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zdolność środowiska akademickiego do wykorzystywania zewnętrznego finansowania dla realizowania projektów badawczych

428 mln zł (2015)

Silny trend wzrostowy

Liczba publikacji krakowskich uczelni

Aktywność środowiska akademickiego, wyrażoną liczbą publikacji

5 737 (2015)

trend wzrostowy

Liczba absolwentów studiów na wybranych kierunkach technicznych

Kapitał ludzki miasta, mierzony liczbą absolwentów kierunków technicznych

8 289

utrzymanie 1. miejsca w kraju

Pozycja najlepszej krakowskiej uczelni w rankingu „Perspektyw”

Atrakcyjność oraz kondycję krakowskich uczelni, wyrażoną pozycją w ogólnopolskim rankingu

1 (ex aequo z Warszawą) (2017)

utrzymanie 1. miejsca ex aequo w kraju

Odsetek mieszkańców posiadających wyższe wykształcenie

Kapitał ludzki miasta, wyrażony odsetkiem osób z wyższym wykształceniem

32% (2011)

niewielki trend wzrostowy

Średni wynik egzaminów maturalnych w stopniu podstawowym z  matematyki

Jakość kształcenia matematyki w liceach

65%

uzyskanie 1. miejsca w kraju

Odsetek uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych w stopniu rozszerzonym z matematyki

Odsetek uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych w stopniu rozszerzonym z matematyki

39%

utrzymanie 1. miejsca w kraju

Średni wynik egzaminów maturalnych w stopniu podstawowym z języka polskiego

 Jakość kształcenia języka polskiego w liceach

65%

utrzymanie 1. miejsca w kraju

Odsetek uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych w stopniu rozszerzonym z języka angielskiego

Odsetek uczniów przystępujących do egzaminów maturalnych w stopniu rozszerzonym z języka angielskiego

70%

uzyskanie 1. miejsca w kraju

Odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym

Odsetek mieszkańców będących potencjalnymi pracownikami

61%

52%

Zatrudnienie w sektorze usług

Udział zatrudnionych w sektorze usług na tle liczby zatrudnionych ogółem

79% (2015)

87%

Skumulowana powierzchnia biurowa na wynajem w Krakowie

Przestrzeń biurową dostępną dla nowoczesnych gałęzi gospodarki

1 mln m2 (2017)

utrzymanie 2. miejsca w kraju

 

Informacje na temat realizacji Celu Strategicznego III, od 2018 roku - w podziale na poszczególne lata - dostępne są tutaj.  

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-06
Data aktualizacji: 2021-12-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź