Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ewaluacja Strategii - Raporty z ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

O ewaluacji SRK 2030

 

Oprócz bieżącego monitoringu realizacji celów i sporządzanych corocznie raportów z realizacji Strategii, autorzy Strategii przewidzieli również ewaluację SRK2030 (raz na dwa lata, w formie raportu z ewaluacji Strategii), z udziałem mieszkańców i środowisk zainteresowanych rozwojem Krakowa, jako podstawę do dalszych decyzji o zmianach bądź uzupełnieniach wyznaczonych celów.

System monitoringu SRK2030 graf

Edycje Raportu z ewaluacji SRK 2030

 

2021/2022

W marcu 2022 roku zakończył się proces ewaluacji „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK 2030). Zakończona ewaluacja była pierwszym badaniem ewaluacyjnym SRK 2030 przyjętej w 2018 roku. Ewaluacja prowadzona była przez podmiot zewnętrzny w trybie partycypacyjnym, z udziałem mieszkańców i środowisk ważnych dla polityki rozwoju Krakowa. Celem badania ewaluacyjnego była ocena stopnia wdrożenia SRK 2030, ocena trafności, skuteczności i efektywności jej realizacji, a także ocena aktualności celów i działań przewidzianych w Strategii w perspektywie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz bieżących wyzwań.

Poniżej przedstawiamy Raport badawczy, w którym znajdą Państwo opis przebiegu badania ewaluacyjnego oraz płynące z niego kluczowe wnioski i rekomendacje przedstawione władzom Krakowa.

1. Ewaluacja SRK 2030. Raport badawczy

2. Ewaluacja SRK 2030. Wnioski i rekomendacje. Prezentacja 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-25
Data aktualizacji: 2022-04-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź