Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Cel Strategiczny I - Kraków - otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach innowacji, nauki, gospodarki i kultury

Kraków 2030 to inteligentna i nowoczesna metropolia. 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Celu

CEL STRATEGICZNY I

Kraków - otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach innowacji, nauki, gospodarki i kultury

CEL OPERACYJNY I.1

Kraków – węzłem w sieci metropolii Polski, Europy i świata

CEL OPERACYJNY I.2

Skoordynowane wykorzystywanie potencjałów Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)

 

Do czego zmierzamy?

 • Chcemy potencjał Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i potencjał Krakowa wykorzystać do budowy trwałego partnerstwa z innymi metropoliami Europy.
 • Chcemy potencjał Krakowa ukierunkować na budowę nowych relacji wewnętrznych, opartych na zaufaniu mieszkańców, instytucji i lokalnych środowisk.
 • Chcemy potencjał Krakowa przekuć w silny wizerunek i stabilną pozycję miasta przyszłości.

Kluczowe działania

 1. Wzmacnianie marki Krakowa jako europejskiej otwartej metropolii, atrakcyjnej dla osób utalentowanych, tolerancyjnej; miasta światowego dziedzictwa kulturowego i prężnego ośrodka akademickiego.
 2. Włączanie Krakowa w realizację wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, naukowym, kulturalnym, sportowym, a także angażowanie się w rozwój turystyki kongresowej, biznesowej i religijnej.
 3. Stwarzanie warunków dla lokowania w Krakowie prestiżowych instytucji o randze krajowej i międzynarodowej, społecznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych, a także siedzib dużych przedsiębiorstw.
 4. Wzmacnianie relacji z Warszawą i innymi metropoliami Europy.
 5. Zintensyfikowanie współpracy z Konurbacją Górnośląską, w tym z Metropolią Śląsko – Zagłębiowską.
 6. Wspieranie rozwoju kluczowej infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej, poprawiającej dostępność przestrzenną i włączającej Kraków w sieć powiązań krajowych i europejskich.
 7. Angażowanie Miasta w rozwój międzynarodowych połączeń lotniczych.
 8. Wypracowanie zasad wspólnego działania w najtrudniejszych dla Miasta obszarach:  usprawnienie  publicznego transportu zbiorowego i walka z zanieczyszczeniem powietrza.
 9. Tworzenie zintegrowanej oferty dla inwestorów, przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych.
 10. Wykorzystanie mechanizmów wypracowanych w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), bazujących na doświadczeniach Stowarzyszenia „Metropolia Krakowska”, dla rozszerzenia współpracy na kolejne gminy tworzące Krakowski Obszar Metropolitalny. 
 11. Ograniczanie negatywnych  skutków suburbanizacji, poprzez wspólne planowanie przestrzenne oraz rozwój transportu publicznego.
 12. Tworzenie warunków dla równoważenia dostępu do usług publicznych w skali Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Narzędzia realizacji

Polityki, Programy i Projekty strategiczne realizowane w ramach Celu dostępne są tutaj

 

Wskaźniki realizacji

Wskaźnik

Wskaźnik mierzy…

Stan aktualny 2016

2030

Liczba placówek dyplomatycznych (ambasady i konsulaty) oraz siedzib instytucji międzynarodowych

Międzynarodową pozycję Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania instytucji międzynarodowych

32

utrzymanie 2. miejsca w kraju

Liczba osób odwiedzających Kraków/

Liczba turystów ogółem / w tym turystów zagranicznych

Atrakcyjność Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania turystów

12,1 mln/8,5 mln/2,7 mln

trend wzrostowy

Udział studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów

Konkurencyjność Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania zagranicznych studentów

5,23%

silny trend wzrostowy

Liczba firm z kapitałem zagranicznym

z siedzibą w Krakowie

Konkurencyjność Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania zagranicznych inwestorów

1 344 (2015)

utrzymanie 2. miejsca w kraju

Liczba spółek giełdowych z siedzibą w Krakowie

Konkurencyjność Krakowa, związaną ze zdolnością do przyciągania biznesu

25 (2016)

osiągniecie 2. miejsca w kraju

Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)

Międzynarodową i ogólnopolską pozycję Krakowa, związaną z działalnością kulturalną, wyrażoną zdolnością miasta do przyciągania uczestników najważniejszych festiwali

372 446

trend wzrostowy

Liczba pasażerów obsłużonych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice

Dostępność Krakowa w ruchu lotniczym

4 983 645

trend wzrostowy

Odsetek mieszkańców powiatów w zasięgu dojazdu do Krakowa transportem drogowym (izochrona 60 minut)

Dostępność Krakowa w ruchu drogowym. Wskaże ona zakres populacji Małopolski, będącej potencjalnymi użytkownikami miasta, w tym pracującymi

72%

75%

Liczba pasażerów ruchu kolejowego (Szybka Kolej Aglomeracyjna)

Dostępność Krakowa w kolejowym ruchu aglomeracyjnym

4,8 mln

trend wzrostowy

Saldo migracji na pobyt stały ludności Krakowa

Atrakcyjność Krakowa jako miejsca do życia i skala zjawiska suburbanizacji

1 807

1 642

Saldo migracji na pobyt stały ludności sąsiadujących powiatów

3185

5 580

Wskaźnik naddatku czasu poświęconego na podróż w stosunku do sytuacji braku utrudnień w ruchu

Utrudnienia w komunikacji (korki), mające związek z mobilnością mieszkańców Krakowa

38%

Utrzymanie lub zmniejszanie wartości wskaźnika

 

Informacje na temat realizacji Celu Strategicznego I, od 2018 roku - w podziale na poszczególne lata - dostępne są tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-06
Data aktualizacji: 2021-12-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź