Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Turystyka i promocja

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Turystyka i promocja obejmują szerokie spektrum wzajemnie przenikających się działań, mających wpływ na sposób postrzegania Krakowa oraz także na kształtowanie jego wizerunku i marki zarówno wśród osób z zewnątrz, jak i wśród mieszkańców. Promocja ma na celu także komunikowanie się z mieszkańcami, informowanie o działaniach miasta, dostępnej ofercie i usługach w różnych dziedzinach życia i zarządzania. Działania realizowane w ramach Dziedziny mają na celu łączenie pozytywnych emocji i skojarzeń z pozytywnym doświadczeniem miasta – jako celu podróży i codziennego życia. Na jakość usług w zakresie turystyki i promocji wpływa wiele różnorodnych działań realizowanych przez Gminę także w ramach innych Dziedzin zarządzania. Dotyczy to zarówno działań skierowanych do mieszkańców, jak i do osób odwiedzjących miasto. Podkreślić należy, że poprawa jakości życia mieszkańców ma zasadnicze znaczenie dla jakości usług turystycznych i okołoturystycznych oraz wizerunku miasta. Dlatego w opisie działań Miasta wspierających turystykę i promocję skoncentrowano się tylko na kluczowych przedsięwzięciach, bezpośrednio związanych z tą Dziedziną.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

  • Wsparcie działań na rzecz rozwoju krakowskiego rynku turystycznego (H-1) 
  • Wsparcie rozwoju turystyki kongresowej (H-2) 
  • Promocja miasta (H-3)

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Opracowania i badania z zakresu turystyki w Krakowie

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-01
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź