Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kultura i ochrona dziedzictwa

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Kultura i ochrona dziedzictwa obejmuje działania Miasta mające na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców i osób odwiedzających Kraków oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Realizowany w ramach Dziedziny Program strategiczny oraz usługi i zadania ukierunkowane są m.in. na wspieranie kreatywności mieszkańców, tworzenie warunków dla upowszechniania kultury w mieście poprzez utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz działania na rzecz upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Usługi Publiczne realizowane w ramach Dziedziny

  • Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej miasta (ludzie i idee) (K-1)
  • Tworzenie warunków do upowszechniania kultury w mieście (m. in. infrastruktura i nowe technologie) (K-2)
  • Współpraca na rzecz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego miasta (K-3)

 

Raporty o stanie Dziedziny

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Badania i opracowania dotyczące kultury w Krakowie

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-01
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź