Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Społeczeństwo obywatelskie

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Społeczeństwo obywatelskie skupia w sobie działania Miasta ukierunkowane na budowę społeczeństwa demokratycznego uczestniczącego świadomie i aktywnie w życiu publicznym, partycypacji, konsultacjach, zaangażowanego w organizacje pozarządowe, wolontariat, pracę na rzecz wspólnego dobra, czującego się odpowiedzialnie za losy lokalnej wspólnoty oraz posiadającego zdolność samoorganizacji. Miasto wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego informując mieszkańców o wyzwaniach i problemach związanych z miastem, podjętych działaniach władz, celach, politykach, programach strategicznych. Przeprowadza konsultacje społeczne, wspiera inicjatywy społeczne i lokalne, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji i powierzenia zadań publicznych. Promuje narzędzie partycypacji poprzez Budżet obywatelski. Wspiera cudzoziemców jak i imigrantów. Podejmuje inicjatywy kształtujące postawy obywatelskie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

  • Zapewnienie dialogu z mieszkańcami i tworzenie warunków do partycypacji społecznej (D-1)
  • Zapewnienie możliwości realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne (D-2)
  • Funkcjonowanie mechanizmów demokracji (D-3)
  • Kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży (D-4)

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Informacje na temat działań w Dziedzinie dostępne są także tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-09-29
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź