Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mieszkalnictwo

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Mieszkalnictwo ma na celu tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, co stanowi jedno z zadań własnych gminy, zgodnie z art. 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.). Podstawowe kierunki rozwoju Dziedziny określa Polityka mieszkaniowa, natomiast realizacja obejmuje Program strategiczny, usługi oraz zadania, które ukierunkowane są na świadczenie pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców wraz z rozwojem mieszkalnictwa na terenie Gminy. W ramach dziedziny podejmowane są działania związane z utrzymaniem prawidłowego stanu zasobu mieszkaniowego, w tym remonty budynków i lokali mieszkaniowych.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

  • Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych (M-1)
  • Tworzenie sprzyjających warunków dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (M-2)
  • Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkań komunalnych (M-3)

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Raporty z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-01
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź