Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Administracja i cyfryzacja

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Administracja i cyfryzacja swoim zakresem obejmuje działania samorządu związane z zarządzaniem miastem, usługami realizowanymi dla mieszkańców oraz zadaniami mającymi na celu sprawne i efektywne funkcjonowanie administracji samorządowej. Zarządzanie miastem realizowane jest w oparciu o szereg nowoczesnych metodyk zarządczych, zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 27001. Liczne projekty wspierające rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Krakowa mają na celu zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i obsługi mieszkańców, w tym poprawę dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną. W Gminie Miejskiej Kraków od kilku lat funkcjonuje i jest rozwijany Zintegrowany System Zarządzania STRADOM. Obecnie obejmuje on działania Urzędu Miasta Krakowa i dużych miejskich jednostek organizacyjnych na poziomie strategicznym i operacyjnym, a także zarządzanie ryzykiem.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

  • Usługi wewnętrzne (A-1)
  • Usługi administracyjne zewnętrzne (A-2)
  • Finanse (A-3)

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-09-28
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź