Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Studium to podstawowy dokument planistyczny Krakowa określający kierunki jego rozwoju. Jest opracowywany w Urzędzie Miasta Krakowa (w gronie m.in. architektów, urbanistów, specjalistów w zakresie transportu, ochrony środowiska), konsultowany w trakcie szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami i przyjmowany uchwałą Rady Miasta Krakowa. 

Jego ustalenia są kluczowe przy sporządzaniu planów miejscowych – dokumentów określających charakter i zasady rozwoju poszczególnych obszarów Krakowa.

Obowiązujący dokument Studium: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

WAŻNA UWAGA!

W związku z dynamicznym rozwojem Krakowa zaistniała potrzeba określenia na nowo, w jaki sposób miasto powinno się zmieniać.

W związku z tym w Gminie Miejskiej Kraków trwają prace nad sporządzeniem nowego Studium

Głównymi celami są:

-wytyczenie zasad rozwoju w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) i konieczność analizy sieci powiązań miedzy gminami
-powiązanie obszarów strategicznych Płaszów-Rybitwy, Nowa Huta Przyszłości, Balice z pozostałymi obszarami miasta oraz  wyznaczenie sieci powiązań z gminami sąsiednimi
-wyznaczenie nowych terenów zielonych i rekreacyjnych dla użytkowników miasta
-określenie zasad rozwój dla terenów wokół węzłów drogowych, co powoduje konieczność stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla tych obszarów
-wyznaczenie zasad tworzenia i rozwoju lokalnych centrów usług
-rozgraniczenie terenów inwestycyjnych od terenów na których wykluczona będzie zabudowa
-wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju transportu szynowego i zwiększanie dostępności transportu zbiorowego.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-11-09
Data aktualizacji: 2021-12-02
Powrót