Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Gospodarka komunalna

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Gospodarka komunalna obejmuje szerokie spektrum działań związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury miejskiej oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do usług komunalnych. Ponadto w zakresie Dziedziny Gospodarka komunalna, Miasto Kraków prowadzi szereg działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie energii odnawialnej oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (U-1)
  • Zapewnienie dostaw energii (U-2)
  • Utrzymanie czystości i porządku (U-3)
  • Gospodarowanie odpadami komunalnymi (U-4)
  • Utrzymanie cmentarzy (U-5)

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Informacje na temat działań Miasta na rzecz adaptacji do zmian klimatu dostępne są tutaj.

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-01
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź