Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sport i rekreacja

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

W ramach Dziedziny Sport i rekreacja Gmina Miejska Kraków stwarza i zapewnia warunki organizacyjne i infrastrukturalne zapewniające możliwość uprawiania sportu i czerpania z niego korzyści zdrowotnych i rekreacyjnych. Na usługi publiczne realizowane w Dziedzinie Sport i rekreacja składają się zadania bieżące zapewniające dostęp do bazy i oferty sportowej wyodrębnionym grupom klientów np. mieszkańcom zainteresowanym aktywnym i zdrowym trybem życia, w tym w szczególny sposób dzieciom i młodzieży, jak również uczestnikom zajęć klubów sportowych nastawionych na rywalizację i uprawianie sportu wyczynowego.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

  • Zapewnienie dostępności bazy i oferty sportowej i rekreacyjnej (S-1)
  • Zapewnienie dzieciom i młodzieży oferty sportowej i rekreacyjnej (S-2)
  • Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu wyczynowego (S-3)

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-01
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź