Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Planowanie przestrzenne i architektura

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Planowanie przestrzenne i architektura łączy w sobie zagadnienia i działania mające strategiczne znaczenie dla procesu planowania rozwoju miasta w ujęciu przestrzennym. Dziedzina horyzontalnie obejmuje problematykę kształtowania przestrzeni publicznej, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz gospodarowanie nieruchomościami Miasta.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

  • Kształtowanie przestrzeni publicznej (P-1)
  • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (P-2)
  • Zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym (P-3)
  • Gospodarowanie nieruchomościami w celu zapewnienia dochodów i terenów pod inwestycje (P-4)

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-01
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź