Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ochrona i kształtowanie środowiska

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Priorytetowymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na terenie Krakowa są: utrzymanie i kształtowanie terenów zieleni, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków i zwiększenie liczby instalacji odnawialnych źródeł energii. Należy pamiętać, że rezultaty w Dziedzinie Ochrona i kształtowanie środowiska (O) uzależnione są nie tylko od prowadzonych w jej zakresie działań, ale też od efektu synergii wywołanego działaniami realizowanymi również w innych Dziedzinach, zwłaszcza w Gospodarce komunalnej i Transporcie.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

  • Utrzymanie i kształtowanie terenów zieleni oraz ochrona przyrody i krajobrazu (O-1)
  • Ocena i zarządzanie hałasem środowiskowym (O-2)
  • Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza (O-3)
  • Ochrona wód (O-4)
  • Ochrona przed zagrożeniami osuwiskowymi (O-5)
  • Opieka nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt (O-6)

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-01
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź