Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O projekcie "Porozmawiajmy o Wesołej"

Zdjęcie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

Szanowni Państwo,
w historycznych miastach niezwykle rzadko nadarza się okazja zagospodarowania na nowo ogromnego obszaru w centrum. Nam taka okazja się zdarzyła. Jesienią 2019 roku Kraków kupił od Szpitala Uniwersyteckiego, który przenosił się do nowej siedziby, ponad 9 ha działkę wraz z nieruchomościami: dawnymi klinikami i budynkami poszpitalnymi.

Wesoła, bo tak od lat nazywano tę część miasta, długo funkcjonowała w świadomości mieszkańców Krakowa jako dzielnica szpitalna. Trudno się dziwić, pierwsza lecznica – szpital Św. Łazarza rozpoczął tu swoją działalność jeszcze w XVIII wieku. Większość klinik, w których tworzyła się historia polskiej medycyny, powstała jednak później, na przełomie XIX i XX wieku. Projektowali je najwybitniejsi ówcześni architekci m.in.: Feliks Księżarski, Karol Zaręba, Antoni Łuszczkiewicz czy Józef Sare. O czym warto pamiętać planując nowe życie zabytkowych, poszpitalnych budynków.

Wesoła jest projektem nas wszystkich. Dlatego tak ważną rolę w wymyślaniu jej na nowo odgrywały, odgrywają i będą odgrywać konsultacje społeczne i rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wszak miasto jest dobrem wspólnym, a decyzje dotyczące charakteru nowej Wesołej będą miały wpływ na jakość życia wielu mieszkańców.

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

 

 

 

 

 

 

 

Geneza i organizacja projektu:

 • Po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z raportem z konsultacji, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podjął decyzję o prowadzeniu dyskusji o zagospodarowaniu obszaru Wesoła w sposób ciągły w formie projektu „Porozmawiajmy o Wesołej”.
 • Bezpośredni nadzór nad przebiegiem projektu sprawuje Jerzy Muzyk – II Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju. 
 • Do wsparcia Gminy Miejskiej Kraków w prowadzeniu projektu “Porozmawiajmy o Wesołej” został zaproszony operator zewnętrzny Pracownia Urban Lights. Ewa Kryglon.  Pracownia Urban Lights, która była koordynatorem procesu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika prowadzonych w dniach  26 listopada 2020 r. do 26 lutego 2021 r. oraz współautorem koncepcji projektu “Porozmawiajmy o Wesołej”. 

Cel projektu:

 • Wdrożenie wyników konsultacji społecznych.
 • Zapewnienie transparentności procesu zagospodarowania obszaru Wesoła.
 • Przekazywanie mieszkańcom regularnej informacji o sprawach bieżących i podejmowanych decyzjach. 
 • Stworzenie narzędzia dla mieszkańców do wyrażania opinii na temat spraw bieżących związanych z zagospodarowaniem obszaru Wesoła.
 • Diagnoza obszarów wymagających pogłębionej dyskusji.
 • Spotkania Zespołu Konsultacyjnego ds. Wesołej

 

Skład Zespołu:

 • Po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z wynikami I etapu konsultacji, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podjął decyzje o powołaniu Zespołu Konsultacyjnego ds. Wesołej. Zarządzenie PMK nr 544/2021
 • Zespół Konsultacyjny składa się z 13 osób: 9 radnych Rady Miasta Krakowa oraz 4 przedstawicieli Gminy Miejskiej. Przewodniczącym Zespołu jest Zastępca Prezydenta Miasta  Krakowa ds.  Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk
 • W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, celem konsultacji, również inne osoby nie będące jej członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Radnego Miasta Krakowa wchodzącego w skład Zespołu.

Członkowie Zespołu: 

 1. Przewodniczący Zespołu – Jerzy Muzyk – II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju;
 2. Michał Drewnicki – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość;
 3. Marek Sobieraj – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość;
 4. Małgorzata Kot – Radna Miasta Krakowa, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość;
 5. Tomasz Daros – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska;
 6. Małgorzata Jantos – Radna Miasta Krakowa, Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska;
 7. Jakub Kosek – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska;
 8. Kazimierz Chrzanowski – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Przyjazny Kraków;
 9. Łukasz Maślona – Radny Miasta Krakowa, Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców;
 10. Alicja Szczepańska – Radna Miasta Krakowa, Radna nienależąca do Klubu;
 11. Jan Pamuła – Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.;
 12. Michał Marszałek – Biuro Nadzoru Wlaścicielskiego;
 13. Anna Sochacka – Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji;

Sekretarz Zespołu - Anna Sochacka – Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania  Inwestycji

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2024-03-26
Data aktualizacji: 2024-03-26
Powrót