Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prezentacja wybranych zagadnień projektu SRK2030/2050 w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych

 

W dniu 18 stycznia 2024 r. w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Jerzy Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju zaprezentował wybrane zagadnienia z projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.

W swoim wystąpieniu omówił podstawy prawne aktualizacji, stan bieżący miasta, założony w dokumencie plan strategiczny, Obszary Strategicznej Interwencji oraz ramy finansowania.

W spotkaniu udział wzięło szerokie grono przedstawicieli Nauki, Biznesu i Samorządu.

 

Prezentacja wybranych zagadnień projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 (pdf)

 

Informujemy, że w zamieszczonej powyżej prezentacji slajdy 37-40 prezentują istniejące/projektowane i planowane inwestycje komunikacyjne w Krakowie, które zostały wypracowane w ramach prac projektowych w procesie tworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP).

Wspomniane slajdy zawierają dodatkową treść i animacje, z których wyglądem można zapoznać się tutaj:

Slajdy z inwestycjami komunikacyjnymi (pptx)

Zdjęcie Klaster 1
Zdjęcie Klaster 1 Rozwój Miasta
Zdjęcie Klaster 2
Zdjęcie Klaster 2 Rozwój Miasta
Zdjęcie Klaster 7
Zdjęcie Klaster 7
Zdjęcie Klaster 3
Zdjęcie Klaster 3 Rozwój Miasta
Zdjęcie Klaster 4
Zdjęcie Klaster 4
Zdjęcie Klaster 5
Zdjęcie Klaster 5 Rozwój Miasta
Zdjęcie Klaster 6
Zdjęcie Klaster 6
Zdjęcie Klaster 1
Zdjęcie Klaster 2
Zdjęcie Klaster 7
Zdjęcie Klaster 3
Zdjęcie Klaster 4
Zdjęcie Klaster 5
Zdjęcie Klaster 6
pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Chełstowska
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2024-01-19
Data aktualizacji: 2024-01-26
Powrót