Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 48 i  art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185)  Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050”.

Wnioski zostały skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. Poniżej publikujemy wnioski oraz odpowiedzi na nie.

 

 

Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ)

Odpowiedź RDOŚ na wniosek 

Wniosek do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

Odpowiedź MPWIS na wniosek

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Chełstowska
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2023-12-06
Data aktualizacji: 2024-04-02
Powrót