Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Raport z ewaluacji ex-ante ASRK

Przedstawiamy Wam Raport z przeprowadzanego badania ewaluacyjnego typu ewaluacja ex-ante (przed przyjęciem i wejściem w życie) projektu aktualizacji SRK 2030. Konieczność takiego badania wynikała z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2023, poz. 1259, 1273), zgodnie z którym „Podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przeprowadza uprzednią ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju – przed jej przyjęciem”.

Raport opisuje metodykę ewaluacji, zawiera katalog pytań i zagadnień badawczych oraz najważniejsze wnioski i rekomendacje, które oceniają projekt SRK 2030/2050. Kilka rekomendacji skłoniło nas do wprowadzenia korekt i poprawek do projektu, tak aby podnieść jakość i czytelność tego dokumentu. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem! 

Raport z ewaluacji ex-ante ASRK

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wojciech Piątkowski
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2023-10-05
Data aktualizacji: 2023-10-05
Powrót