Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu

Krakow Development Strategy - This is where I want to live. Krakow 2030 rozwiń

Porozmawiajmy o Wesołej rozwiń

Fundusze europejskie rozwiń

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozwiń

Rządowy Program Odbudowy Zabytków rozwiń

Dotacja z Budżetu Państwa rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wydarzenia SRK 2030

Ogólnopolska Konferencja "Nowa polityka miejska - implikacje dla Strategii Rozwoju Krakowa" - 22.02.2016 r.

 

Zdjęcie z konferencji SRK2030

Konferencja otworzyła II etap prac nad Strategią Rozwoju Krakowa 2030, wpisując się równocześnie w podstawowe założenie partycypacyjnego budowania Strategii. W konferencji wzięli udział przedstawiciele krakowskiego i małopolskiego samorządu, instytucji gospodarczych, świata nauki, organizacji pozarządowych, biznesu, przedstawiciele władz RP. Celem konferencji było skonkretyzowanie, z udziałem różnych środowisk, zapisów Strategii, w szczególności poprzez projekty i przedsięwzięcia łączące się ze sobą siecią powiązań i oddziaływań, generując tym samym dodatkowe impulsy rozwojowe dla Krakowa. 

 

Miejski hackathon "KrakHack" - 18-20.03.2017 r.

 

Kubek Krakhack SRK2030 zdjęcie

Gmina Miejska Kraków zorganizowała pierwszy w Polsce miejski hackathon  - 3-dniowe wydarzenie o charakterze warsztatowym. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego uczestnicy skupiali się nie tylko na innowacjach technologicznych, ale również społecznych! Zaproszeni byli wszyscy, którzy mieli chęć do pracy i pomysł na rozwój Krakowa. Konkurs podzielony był na dwa etapy: weekendowy hackathon i galę finałową.

Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych innowacyjnych rozwiązań naukowych, technologicznych oraz społecznych, możliwych do wdrożenia, zgodnie z przyjętymi blokami tematycznymi: społeczeństwo, infrastruktura, środowisko, biznes, joker.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny i dobrowolny. Uczestnicy wydarzenia zgodnie z podziałem na zespoły, dokonywali prezentacji realizacji swojego zadania przed członkami Jury. W pierwszym etapie każdy z dziesięciu członków Jury wybierał jeden zespół, który przechodził do finału. Selekcja projektów odbywała się na podstawie kryteriów: innowacyjności, możliwości praktycznego zastosowania, wartości wdrożeniowej, integralności oraz kompletności. Po pierwszym etapie do finału zakwalifikowało się 10 zespołów. Po zakończeniu prezentacji w drugim etapie, Jury dokonało kolegialnej oceny projektów. Dla oceny prac finałowych przyjęto kryteria oceny: innowacyjność, możliwość praktycznego zastosowania, wartość wdrożeniowa, integralność, kompletność oraz dodatkowo umiejętność prezentacji pomysłu. Nagrodami w Konkursie były nagrody rzeczowe oraz nagrody ufundowane przez partnera wydarzenia – PKO Bank Polski. 

Hackaton Zdjęcie org

Jury hackathonu (18-19 marca)

 1. Łukasz Franek – Zarząd Infrastruktury Komunikacyjnej i Transportu
 2. Andrzej Guła / Anna Dworakowska – Krakowski Alarm Smogowy
 3. Bartosz Józefowski – OMG Kraków
 4. Marek Kapturkiewicz – Innovation Nest
 5. Witold Kramarz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 6. Kazimierz Murzyn – Klaster LifeScience
 7. Ewa Olszowska-Dej – Wydział Kształtowania Środowiska UMK
 8. Wojciech Przybylski – Krakowski Park Technologiczny
 9. Paweł Szlachta – Fundacja INRET
 10. Jacek Woźniak – Wydział Rozwoju Miasta UMK

Hackaton Zdjęcie gala

Jury finałowe (20 marca)

 1. Elżbieta Koterba – wiceprezydent Krakowa, Urząd Miasta Krakowa
 2. Jadwiga Emilewicz - Ministerstwo Rozwoju
 3. Piotr Woźny - Ministerstwo Cyfryzacji
 4. Bogumiła Matuszewska - DrOmnibus
 5. Jakub Piwnik - Brainly

Zwycięskim projektem pierwszego hackathonu miejskiego "KrakHack" został Projekt „KRKbot” - wykorzystanie nowych technologii informatycznych w celu innowacyjnego komunikowania się administracji z mieszkańcami.

Ponadto Jury Finałowe przyznało dwa wyróżnienia: I wyróżnienie dla Projektu ”Kraków Zdrój” - zagospodarowanie przestrzeni służącej rekreacji wokół istniejących zdrojów artezyjskich, zlokalizowanych w centrum miasta oraz w Nowej Hucie , II wyróżnienie dla Projektu „Project: Cracow” - uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej za pomocą zwracających uwagę tablic na środkach komunikacji publicznej. 

 

III Europejski Kongres Samorządów - 27-28.03.2017 r.

 

 

#patchwork "Tu chcę żyć. Kraków 2030" - 5-6.04.2017 r.

 

Patchwork SRK2030 grupa

  Patchwork SRK2030 stoliki      Patchwork SRK2030 PMKJM      Patchwork SRK2030 agenda

#patchwork2030 to kolejne wydarzenie, którego celem było mobilizowanie mieszkańców Krakowa do aktywnej dyskusji na temat procesu przemian miasta. Dwudniowe wydarzenie, z udziałem Ambasadorów SKR 2030, obejmowało prace warsztatowe i debaty z przedstawicielami wybranych środowisk, skonstruowanych wokół próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o Kraków marzeń. Dzięki zaangażowaniu Ambasadorów SRK2030, reprezentujących różne środowiska, dyskusja próbowała odpowiedzieć też na pytania: czy Kraków jest ekspatą?, czy Kraków jest kobietą?, czy Kraków jest doświadczeniem?, czy Kraków jest artystą?, czy Kraków jest ekspertem? Dodatkowym atutem stała się innowacyjna platforma współpracy samorządowej, stworzona przez bezpośrednie zaangażowanie w debatę Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Krakowa.

Plakat Z.GołubiewPlakat E.Wachowicz Ambasador SRK2030Plakat B.Szydłowski Ambasador SRK2030Plakat A.Hallam Ambasador SRK2030Plakat Jullien Ambasador SRK2030

 

Ogólnopolska Konferencja "Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii" - 11.04.2017 r. 

 

Konferencja Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii

Głównym tematem konferencji była dyskusja o zasadach finansowania polskich metropolii w obliczu wyzwań rozwojowych – w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej oraz po roku 2020. Zarówno były premier, Jan Krzysztof Bielecki jak i prof. Witold Orłowski  zwrócili uwagę na fakt, że poza oczywistymi korzyściami, fundusze europejskie także rozleniwiły, a nawet swoiście uzależniły polskie samorządy. I znalezienie sposobu na finansowanie po roku 2020, zwłaszcza infrastruktury, nie będzie łatwe. Zdaniem Pawła Szałamachy, byłego ministra finansów, brak funduszy unijnych i  konieczność sięgnięcia do budżetów własnych gmin sprawi, że gminy będą bardziej racjonalnie podchodzić do planów finansowych, lepiej selekcjonować i weryfikować inwestycje; dokonywać wyboru najpilniejszych potrzeb gminy i tych, które mogą zapewnić samofinansowanie w przyszłości. Prezydent Jacek Majchrowski podkreślał, że brak środków zewnętrznych nie zwalnia gmin z troski o ciągłe polepszanie jakości życia mieszkańców, w tym także z dbania o powiązania z gminami ościennymi, na przykład poprzez rozwijanie sieci transportu i zabezpieczanie na ten cel środków własnych gminy i dochodów z działalności gospodarczej. Pod dyskusję poddane zostały też zagrożenia i wyzwania, z którymi będą się musiały zmierzyć polskie metropolie jako „bieguny wzrostu i innowacji” mające znaczenie dla rozwoju całego kraju.

         

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Strategiczny rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-08
Data aktualizacji: 2021-11-19
Powrót