Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Raport o Stanie Gminy

Znowelizowana w 2018 roku Ustawa o samorządzie gminnym, w artykule 28aa, nałożyła na Prezydenta wymóg przygotowania raportu o stanie gminy i przedstawienia go Radzie Miasta i Mieszkańcom do 31 maja każdego roku. Zatem Raport o stanie gminy to nowy dokument i nowy element - zarówno w dyskusji o działalności samorządu w roku poprzednim w kontekście decyzji o udzieleniu prezydentowi absolutorium za miniony rok, jak i w dyskusji z wszystkimi mieszkańcami Krakowa zainteresowanymi sprawami miasta.  

Ustawodawca nie określił formy i szczegółowego zakresu raportu. Zatem nasz Raport ma formułę autorską: realizuje wymogi określone ogólnie w ustawie, czyli powinność opisu realizacji polityk, programów, strategii, budżetu obywatelskiego, uchwał Rady Miasta Krakowa, ale zawiera też dodatkowe informacje szczegółowe na temat rozwoju całego Miasta w ujęciu piętnastu Dziedzin zarządzania.  

I właśnie przez ten pryzmat - piętnastu tematycznych Dziedzin zarządzania (będących podstawowymi dziedzinami rozwoju miasta) – pokazuje, jak w ostatnim roku, a w niektórych przypadkach też w szerszej perspektywie ostatnich kilku lat, zmieniały się warunki życia mieszkańców Krakowa, jaki wpływ na te warunki miały działania Gminy oraz jak zmieniała się ocena mieszkańców co do jakości życia i jakości usług publicznych.

Edycje Raportu o Stanie Gminy:

Raport o Stanie Gminy za 2023 rok - okładka

Raport o Stanie Gminy 2023. Wersja *pdf

 

Okładka Raportu o Stanie Gminy za 2022 rok

Raport o Stanie Gminy 2022. Wersja *pdf

RSG 2021 okładka

Raport o Stanie Gminy 2021. Wersja *.pdf

 

RoSG 2020 okładka

Raport o Stanie Gminy 2020. Wersja *.pdf

 

RoSG2019 okładka

Raport o Stanie Gminy 2019. Wersja *.pdf

 

RoSG 2018 okładka

Raport o Stanie Gminy 2018. Wersja *pdf

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-13
Data aktualizacji: 2024-05-23
Powrót