Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prognoza demograficzna dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF) na lata 2022-2050 według 25 gmin, z uwzględnieniem prognozy dla Krakowa

 „Prognoza demograficzna dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF) na lata 2022-2050 według 25 gmin, z uwzględnieniem prognozy dla Krakowa” została przygotowana przez dr hab. Jana Paradysza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wg autorskiej metodologii.

Prognoza wykonana została na podstawie danych z rejestrów administracyjnych, gdzie materiał źródłowy stanowiła baza PESEL z danymi od 2001 do 2021 roku, pozyskana z Departamentu Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.

Przy cytowaniu prosimy o podanie źródła: „Prognoza demograficzna dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF) na lata 2022-2050 według 25 gmin, z uwzględnieniem prognozy dla Krakowa” opracowana przez Jana Paradysza na zlecenie Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa. 

Tabela I przedstawia zjawiska demograficzne dla każdej z gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Tabela II przestawania  zjawiska demograficzne dla zagregowanych obszarów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Metropolii Krakowskiej.

W tabelach i wykresach od roku 2002 do 2021 roku prezentowane są zjawiska demograficzne historyczne. Od 2022 roku przedstawione są prognozowane wartości poszczególnych zjawisk.

 

Tabela I. Zjawiska demograficzne dla każdej z gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nazwa tabeli

Zawartość

Link do tabeli

Liczba ludności

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę ludności w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/62a34853e54d4013a26cb319e8722d0f

Liczba urodzeń

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę urodzeń w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/5ba826a42ad94874bff0beb159443bf2

Zgony

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę zgonów w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/67aed24a69954e2383d4d3c5ba3c0c67

 

Przyrost naturalny

 

Tabele i wykresy przedstawiające przyrost naturalny w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/4599b38cf8e4438f9deed3c8d61c204f

 

Saldo migracji

 

Tabele i wykresy przedstawiają saldo migracji w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/1b58caa8ef27468bab645a2cc616a08b

 

 

Tabela II. Zjawiska demograficzne dla zagregowanych obszarów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Metropolii Krakowskiej

Nazwa tabeli

Zawartość

Link do tabeli

Liczba ludności

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę ludności dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/06a55976b3994e338afd2c6556cf7e9f

 

Liczba urodzeń

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę urodzeń dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/46c6ed75c3ff4088a6788e2626663a86

 

Zgony

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę zgonów dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/04437ad2278044609cb73bce1fc0ea5a

Przyrost naturalny

 

Tabele i wykresy przedstawiające przyrost naturalny dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/23911e2badc44717a78f201730db489d

Saldo migracji

 

Tabele i wykresy przedstawiające saldo migracji dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/198a81f95d7446e697d5acd955ade839

 

Raport badawczy: Prognoza demograficzna dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF) na lata 2022-2050

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2023-03-23
Data aktualizacji: 2023-03-28
Powrót