Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Demografia Krakowa z prognozą demograficzną do 2050 roku

W 2020 roku, na zlecenie Urząd Miasta Krakowa, została przygotowana przez dr. hab. Jana Paradysza, profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wg autorskiej metodologii, „Hybrydowa prognoza demograficzna dla Krakowa i 18 pomocniczych dzielnic na lata 2020–2050”.  Prognoza dla 18 Dzielnic Krakowa opracowana została na podstawie danych z Rejestru mieszkańców  z lat 2000 – 2019.

 

 

Dane

Zawartość

Link do tabeli

Liczba ludności dzielnic Krakowa od 2000 do 2050 roku

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę ludności każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2000 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/4a6c48fcd57543af90bd6ab0e6abcd34

Liczba urodzeń w Krakowie od 2002 do 2050 roku

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę urodzeń w Krakowie dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2002 roku  z prognozą do roku 2050 roku

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/08e57ba5b7134e788e5a5ccaeae386e4

Zgony

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę zgonów w Krakowie dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2001 roku z prognozą do roku 2050

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/b597370c4e194a2ab1b9d7f127f15a3a

 

Przyrost naturalny

 

Tabele i wykresy przedstawiające wartość przyrostu naturalnego w Krakowie dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2002 roku z prognozą do roku 2050

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/7bd5e48ec1e44f3ab278440107bf9766

 

Saldo migracji

 

Tabele i wykresy przedstawiające wartość salda migracji w Krakowie dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2001 roku z prognozą do roku 2050

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/bde9892c9fd64bde826d2c35d4c3212a

 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym

 

Tabele i wykresy przedstawiające udział funkcjonalnych grup wieku (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny) w stosunku do ogólnej liczby ludności Krakowa  dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2000 roku z prognozą do roku 2050

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/0b636279329a49568972a3c440d991e4

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-12-09
Data aktualizacji: 2021-12-20
Powrót