Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Demografia Krakowa z prognozą demograficzną do 2050 roku

W 2020 roku, na zlecenie Urząd Miasta Krakowa, została przygotowana przez dr. hab. Jana Paradysza, profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wg autorskiej metodologii, „Hybrydowa prognoza demograficzna dla Krakowa i 18 pomocniczych dzielnic na lata 2020–2050”.  Prognoza dla 18 Dzielnic Krakowa opracowana została na podstawie danych z Rejestru mieszkańców  z lat 2000 – 2019.

 

 

Dane

Zawartość

Link do tabeli

Liczba ludności dzielnic Krakowa od 2000 do 2050 roku

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę ludności każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2000 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/06f7496273614c588f97560cdcef0010

Liczba urodzeń w Krakowie od 2002 do 2050 roku

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę urodzeń w Krakowie dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2002 roku  z prognozą do roku 2050 roku

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/8172ac9d061b4ba0bd9f18edbac1f98b

Zgony

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę zgonów w Krakowie dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2001 roku z prognozą do roku 2050

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/41a0ac3b4aa542aab5f72a4c0c4bde70

 

Przyrost naturalny

 

Tabele i wykresy przedstawiające wartość przyrostu naturalnego w Krakowie dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2002 roku z prognozą do roku 2050

 

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/1b5cde008c3e44a6875f39b2c11b3c0e

Saldo migracji

 

Tabele i wykresy przedstawiające wartość salda migracji w Krakowie dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2001 roku z prognozą do roku 2050

 

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/4a4058b360a14219bda0a60d13e00a50

Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym

 

Tabele i wykresy przedstawiające udział funkcjonalnych grup wieku (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny) w stosunku do ogólnej liczby ludności Krakowa  dla każdej z 18 dzielnic Krakowa, od 2000 roku z prognozą do roku 2050

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/85b15bc4fae14682815bb57010f5e7a3

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: RENATA FILIP
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-12-09
Data aktualizacji: 2023-08-01
Powrót