Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021- 2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej Kraków

2 marca 2022 r. Rada Miasta Krakowa, uchwałą Nr LXXIX/2220/22, przyjęła „Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Zawodowej na lata 2021- 2025 z perspektywą do 2030 roku w Gminie Miejskiej Kraków”.

Program obejmuje szereg usystematyzowanych działań ukierunkowanych na skuteczną i efektywną realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, a także zadań związanych z podejmowaniem interwencji sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich, edukacji, w tym edukacji zawodowej, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz wielu innych obszarów ściśle powiązanych z rynkiem pracy i instytucjonalną obsługą rynku pracy.

Najważniejsze działania zaplanowane w celu harmonizowania rozwoju krakowskiego rynku pracy i zwiększania jego odporności na wyzwania nowoczesnej gospodarki to:

1. Rozwój kwalifikacji, umiejętności i postaw niezbędnych na lokalnym rynku pracy oraz wymogów rynku pracy opartego na wiedzy.                                                                                                   

2. Promowanie idei kształcenia przez całe życie i dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.                                                                                                       

3. Zwiększenie oferty Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie zaspokajania zapotrzebowania rynku pracy na usługi wykwalifikowanych pracowników.

4. Rozwój współpracy instytucjonalnej w zakresie udzielania wsparcia dla podejmowania zatrudnienia w grupach defaworyzowanych na rynku pracy.                                                                                    

Przygotowanie Programu przez Grodzki Urząd Pracy zostało poprzedzone analizami sytuacji rynku pracy, z uwzględnieniem kontekstu krajowego i regionalnego, a także innych zjawisk, takich jak zmiany cywilizacyjne, migracje czy skutki pandemii SARS-COV-2, które szczególnie dotknęły miasto Kraków opierające swój rozwój m.in. o działalność turystyczną, hotelarską, gastronomiczną, czy rozwój bazujący na intensywnym korzystaniu z wydatnych zasobów kultury, architektury i sztuki miasta.

Więcej informacji o działaniach prowadzonych przez Grodzki Urząd Pracy znajdą Państwo na stronie https://gupkrakow.praca.gov.pl/

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2022-03-07
Data aktualizacji: 2022-03-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź