Strategia Rozwoju Krakowa rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050

 

Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 – komunikat o konsultacjach społecznych

 

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, pod nazwą Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, które odbędą się w okresie od 23 stycznia do 24 marca 2023 roku.

 

Przedmiot konsultacji:

Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej w 2018 roku.

 

 

Cel konsultacji:

Wysłuchanie głosu, zebranie uwag mieszkanek, mieszkańców Krakowa, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz innych osób prawnych, w zakresie projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK. Konsultacje prowadzone są przez Fundację Instytut Polityk Publicznych we współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

 

Formy konsultacji:

 1. Formularz konsultacyjny: zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego (online i papierowego): w terminie od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. w następujący sposób:
  • drogą elektroniczną: uzupełniony i przesłany formularz Microsoft Forms dostępny pod linkiem: https://bit.ly/KRK2030_2050_formularz;
  • drogą elektroniczną: wypełniony i podpisany formularz (skan/zdjęcie) przesłany na adres e-mail: strategiaKRK2030_2050@ipp.expert. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne”;
  • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, z dopiskiem „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne”; obowiązuje data wpływu;
  • osobiście: do biura Fundacji Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

 

 1. Ankieta elektroniczna: dostępna w dniach od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. pod linkiem: https://bit.ly/KRK2030_2050_ankieta

 

 1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami (online i stacjonarnie):
  • spotkanie 1 (online): 16 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00; link do spotkania zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników 1 dzień przed spotkaniem;
  • spotkanie 2 (stacjonarne): 23 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00, Sala Obrad im. F. Maryewskiego UMK, Rynek Podgórski 1;
  • spotkanie 3 (stacjonarne): 2 marca 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00, Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, Osiedle Szkolne 26a;
  • spotkanie 4 (stacjonarne): 9 marca 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00, Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2;
  • spotkanie 5 (stacjonarne): 23 marca 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00, Sala Lea/Kupiecka UMK Pl. Wszystkich Św. 3-4.

Aby wziąć udział w spotkaniu lub spotkaniach konsultacyjnych, należy przekazać chęć udziału:

 • drogą elektroniczną: za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://bit.ly/KRK2030_2050_spotkania lub;
 • telefonicznie: pod numerem telefonu +48 793 762 000, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Zainteresowane osoby otrzymają potwierdzenie zapisu w przeciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.

 

 1. Dyżury telefoniczne: pod numerem telefonu +48 793 762 000, w następujących terminach:
  1. 17 lutego 2023 r. (piątek), godz. 17:00-19:00;
  2. 20 lutego 2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00-19:00;
  3. 24 lutego 2023 r. (piątek), godz. 10:00-12:00;
  4. 27 lutego 2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00-19:00.

 

Informacje na temat otwartych konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 są dostępne na stronach:

 

Materiały do konsultacji:

 

Formularze konsultacyjne

 

Ankieta on-line

 

Podsumowanie konsultacji:

Raport z konsultacji

Załączniki - pełne zestawienie wszystkich zebranych uwag

 

Realizatorem konsultacji społecznych była Fundacja Instytut Polityk Publicznych.

Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne były prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wojciech Piątkowski
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2023-01-02
Data aktualizacji: 2023-04-26
Powrót