Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Raport badawczy BK 2022

Publikacja składa się z wprowadzenia metodologicznego, prezentacji i opisu wyników badania oraz porównania ich z wynikami  wcześniejszych badań.

Badanie Barometr Krakowski zawiera stałe bloki tematyczne dotyczące :

 • zadowolenie z życia mieszkańców
 • związek mieszkańca z Krakowem (m.in. urodzenie w Krakowie, zadowolenie z życia w mieście, rozważanie wyjazdu, meldunek, płacenie podatków)
 • zadowolenie mieszkańców z życia w Krakowie – to kwestie dotyczące zadowolenia z aspektów mieszkania w Krakowie oraz ich ważności dla mieszkańców; skala obejmuje 21 kategorii, m.in. atrakcyjność przestrzeni miejskiej, dostępność usług publicznych, zadowolenie z usług publicznych, poczucie bezpieczeństwa, łatwość przemieszczania się po mieście, jakość środowiska naturalnego oraz możliwość realizacji swoich zainteresowań; mieszkańcy wskazują też najważniejsze dla nich aspekty mieszkania w Krakowie;)
 • postrzeganie zmian w Krakowie
 • partycypacja społeczna (aktywność mieszkańców, chęć zaangażowania, przekonanie o skuteczności poszczególnych form partycypacji społecznej)
 • profil społeczno-demograficznym mieszkańców,
 • warunki życia mieszkańców oraz korzystanie z usług miejskich
 • status mieszkaniowy, zawodowy, sytuacja finansowa
 • uprawianie sportu, stan zdrowia.

W 2022 roku dodatkowo zagadnienia obejmowały:

 • powtórzenie części pytań z edycji 2016 roku dotyczących Dzielnic Krakowa (dla wskazania zmian w tym obszarze)
 • powtórzenie pytań o zasięg i ocenę atrakcyjności Karty Krakowskiej
 • tematykę dyskryminacji w przestrzeni publicznej.

W edycji 2022, badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego na  reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Krakowa.

Wyniki badania z 2022 roku najlepiej odnosić do badania z roku 2018 oraz do badań wcześniejszych, które były realizowane identyczną metodologią badawczą.

W przypadku porównywania wyników badania z br. z edycją 2020, należy mieć na uwadze, że - ze względu na stan pandemii - badanie zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (tzw. CATI) na próbie celowo-kwotowej. Zmiana metodologii badania miała wpływ na strukturę grupy badawczej oraz zależne od niej wyniki badań.

Raport badawczy "Barometru Krakowskiego" 2022. Wersja *.pdf.

W przypadku nawiązywania do raportu badawczego właściwą formą cytowania jest: Chrzanowski M. (2022). Barometr Krakowski 2022, Kraków: Urząd Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2022-08-10
Data aktualizacji: 2022-11-17
Powrót