górne tło

Raport badawczy BK 2022

Publikacja składa się z wprowadzenia metodologicznego, prezentacji i opisu wyników badania oraz porównania ich z wynikami  wcześniejszych badań.

Badanie Barometr Krakowski zawiera stałe bloki tematyczne dotyczące :

W 2022 roku dodatkowo zagadnienia obejmowały:

W edycji 2022, badanie zostało przeprowadzone metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego na  reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Krakowa.

Wyniki badania z 2022 roku najlepiej odnosić do badania z roku 2018 oraz do badań wcześniejszych, które były realizowane identyczną metodologią badawczą.

W przypadku porównywania wyników badania z br. z edycją 2020, należy mieć na uwadze, że - ze względu na stan pandemii - badanie zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (tzw. CATI) na próbie celowo-kwotowej. Zmiana metodologii badania miała wpływ na strukturę grupy badawczej oraz zależne od niej wyniki badań.

Raport badawczy "Barometru Krakowskiego" 2022. Wersja *.pdf.

W przypadku nawiązywania do raportu badawczego właściwą formą cytowania jest: Chrzanowski M. (2022). Barometr Krakowski 2022, Kraków: Urząd Miasta Krakowa.