Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Raport badawczy BK 2020

Publikacja składa się z wprowadzenia obejmującego zagadnienia metodologiczne oraz wskazówek przy interpretacji wyników, wynikających z omówienia wniosków badania, jak również prezentacji szczegółowych wyników.

Szczegółowe wyniki odzwierciedlają zakres tematyczny badania:

  • związek mieszkańca z Krakowem (m.in. urodzenie w Krakowie, zadowolenie z życia w mieście, rozważanie wyjazdu, meldunek, płacenie podatków),
  • zadowolenie mieszkańców z życia w Krakowie –  są to kwestie dotyczące zadowolenia z aspektów mieszkania w Krakowie oraz ich ważności dla mieszkańców; skala obejmuje 37 kategorii, m.in. atrakcyjność przestrzeni miejskiej, dostępność usług publicznych, zadowolenie z usług publicznych, poczucie bezpieczeństwa, łatwość przemieszczania się po mieście, jakość środowiska naturalnego oraz możliwość realizacji swoich zainteresowań; mieszkańcy wskazują też najważniejsze dla nich aspekty mieszkania w Krakowie,
  • zagadnienia związane z Kartą Krakowską (korzystanie z karty, ocena korzyści płynących z karty),
  • zagadnienia związane z wpływem stanu pandemii na życie mieszkańców oraz ich zwyczaje komunikacyjne,
  • profil społeczno-demograficzny mieszkańców, warunki życia mieszkańców oraz korzystanie z usług miejskich (dane społeczno-demograficzne, posiadanie dzieci, korzystanie z transportu publicznego, status mieszkaniowy, zawodowy, uprawianie sportu, stan zdrowia, korzystanie z pomocy społecznej, korzystanie z oferty kulturalnej, sytuacja finansowa).

W końcowej części Raportu znajdą Państwo porównanie wartości wskaźników dla lat 2014 – 2020. Przy analizie wartości wskaźników w czasie należy pamiętać, że na wynik badania w 2020 roku (zarówno in plus jak in minus) mogła mieć wpływ odmienna technika badawcza i związane z nią różnice struktury próby badawczej, opisane szerzej w części metodologicznej Raportu. Wiarygodna interpretacja wyników badania z 2020 roku wymaga dalszej obserwacji i potwierdzenia w wynikach kolejnych badań w latach następnych. 

W 2020 roku stan pandemii uniemożliwił realizację badania metodą bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego w miejscu zamieszkania respondentów (technika CAPI) – badanie zrealizowano za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (technika CATI). Z uwagi na ograniczenia związane z tą techniką badawczą zakres tematyczny badania został znacznie ograniczony – kwestionariusz badawczy w 2020 roku został skrócony z ponad 100 do 33 pytań, zrezygnowano także z tzw. specjalnego bloku tematycznego, który dotąd charakteryzował badanie „Barometru Krakowskiego”.

Raport badawczy "Barometru Krakowskiego" 2020. Wersja *.pdf.

W przypadku nawiązywania do raportu badawczego właściwą formą cytowania jest: Chrzanowski M., Odziemczyk I. (2020). Barometr Krakowski 2020, Kraków: Urząd Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-29
Data aktualizacji: 2022-11-17
Powrót