Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pierwsza ewaluacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 - wnioski i rekomendacje

W marcu br. roku zakończył się proces ewaluacji „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” (SRK 2030).

Zgodnie z przyjętym dokumentem strategicznym SRK 2030 powinna być poddawana cyklicznej ewaluacji co dwa lata. Zakończona ewaluacja była pierwszym badaniem ewaluacyjnym SRK 2030 przyjętej w 2018 r. Ewaluacja prowadzona była przez podmiot zewnętrzny w trybie partycypacyjnym, z udziałem mieszkańców i środowisk ważnych dla polityki rozwoju Krakowa. Celem badania ewaluacyjnego była ocena stopnia wdrożenia SRK 2030, ocena trafności, skuteczności i efektywności jej realizacji, a także ocena aktualności celów i działań przewidzianych w Strategii w perspektywie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz bieżących wyzwań.

Poniżej przedstawiamy Raport badawczy, w którym znajdą Państwo opis przebiegu badania ewaluacyjnego oraz płynące z niego kluczowe wnioski i rekomendacje przedstawione władzom Krakowa.

Autorzy Raportu pozytywnie ocenili trafność SRK 2030 i dotychczasową skuteczność jej wdrażania. Potwierdzili, że wiele elementów Strategii zachowało aktualność, ale równocześnie sformułowali szereg wniosków i rekomendacji mających na celu dostosowanie obowiązującej Strategii do zmieniających się wyzwań i uwarunkowań oraz zwiększenie jej potencjału realizacyjnego. Część rekomendacji została sformułowana w formie propozycji konkretnych zmian w dokumencie Strategii tak, aby pełniej odpowiadał on na zmiany zachodzące w wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach rozwoju Krakowa. Wnioski i rekomendacje ujęte w Raporcie z ewaluacji są obecnie analizowane i będą przedmiotem dalszych prac związanych z oceną realizacji SRK 2030, ewentualną rewizją i aktualizacją celów oraz działań kluczowych i programów strategicznych.

Ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne, społeczno – gospodarcze na poziomie globalnym i lokalnym, uwzględniając najważniejsze rekomendacje z ewaluacji, podjęto działania nad aktualizacją diagnozy strategicznej, która jest pierwszym etapem procedury aktualizacji SRK 2030. Zgodnie z przepisami decyzję o aktualizacji Strategii podejmie Rada Miasta Krakowa w formie uchwały.

Tymczasem, zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem oraz  z prezentacją podsumowującą przebieg prac ewaluacyjnych i zawierającą najważniejsze wnioski oraz rekomendacje.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2022-04-28
Data aktualizacji: 2022-04-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź