Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rada Strategii rozpoczęła działalność

15 października 2021 roku, w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, wręczył nominacje członkiniom i członkom Rady Strategii.

Rada Strategii została powołana Zarządzeniem nr 2522/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 września 2021 roku.

Rada liczy 24 osoby: przedstawicieli świata nauki, biznesu, organizacji branżowych i samorządu.

Celem działalności Rady Strategii jest wparcie wiedzą oraz doświadczeniem procesów planistycznych i realizacyjnych Strategii Rozwoju Krakowa. Najważniejsze obszary działań obejmują merytoryczne wsparcie procesów monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii, identyfikacji i diagnozy aktualnych wyzwań i kluczowych czynników zmian,  aktualizacji Strategii poprzez aktywne uczestnictwo w poszczególnych etapach prac oraz promocji Strategii.

Pracami Rady kierował będzie Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Uchwalona w 2018 roku „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”, określa wizję rozwoju miasta do 2030 roku.

Jej powstanie poprzedzone było licznymi dyskusjami i spotkaniami z mieszkańcami i wieloma środowiskami zainteresowanymi sprawami miasta.

Rada Strategii_PMK

„Przez pięć lat – od roku 2013 do roku 2018 przygotowywaliśmy Strategię Rozwoju Krakowa, która miała określać rozwój naszego miasta do 2030 roku. Sporządziliśmy w tym czasie wiele analiz, ekspertyz i diagnoz, przeprowadziliśmy liczne spotkania, debaty i „burze mózgów”, które miały umożliwić wszystkim chętnym włączenie się w kształtowanie wizji miasta oraz zaprezentować własne pomysły na jego ulepszenie” – wspomniał w wystąpieniu prezydent Jacek Majchrowski.

Prezydent Jerzy Muzyk podkreślił, że wizja Krakowa, wypracowana wspólnie z mieszkańcami w latach 2013 – 2018, nie do końca odpowiada aktualnym potrzebom, uwarunkowaniom i wyzwaniom czasu. Ostatnie doświadczenia, związane między innymi z pandemią czy zmianami klimatycznymi, weryfikują spojrzenie na funkcjonowanie miasta, wymagają czujności i każą się zastanowić jakie inne lub dodatkowe elementy należałoby uwzględnić w strategicznym rozwoju Krakowa.

Rada Strategii_ZPMK

 „Dlatego zapraszam Państwa do refleksji nad przyszłością Krakowa, nad kluczowymi uwarunkowaniami i czynnikami jego dalszego dobrostanu i rozwoju. Chcemy odwołać się do Państwa wiedzy i doświadczenia, aby wspólnie z mieszkańcami szukać inspiracji i rozwiązań zapewniających bezpieczną przyszłość dla wszystkich jego interesariuszy” – dodał prezydent Jerzy Muzyk

Najważniejszych pytań dotyczących przyszłości Krakowa i nowych wyzwań jakie stawia XXI wiek dotyczył  też wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Aleksandra Noworóla, członka Rady Strategii, a jednocześnie jednego z ekspertów zaangażowanych w powstanie Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Wśród wyzwań profesor wymienił rewolucję technologiczną, w tym rozwój sztucznej inteligencji, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz kryzys klimatyczny, zmiany potrzeb społecznych, czy zmiany dotyczące jakości życia – składające się na ideę  „miasta 15-minutowego. „15-minutowe” to koncepcja urbanistyczna, wg której miejsce pracy, sklepy, rozrywka, edukacja i opieka zdrowotna powinny być dostępne w odległości 15-minutowej drogi od miejsca zamieszkania – pieszo lub rowerem.

„I to zmapowanie „miasta 15-minutowego” vs szczegółowe zapisy Strategii Rozwoju Krakowa 2030 powinny być jednym  z pierwszych celów pracy Rady Strategii”  - zaproponował profesor. W ramach najbliższych planów Rada Strategii, jako ciało doradcze, wesprze także trwający właśnie proces ewaluacji Strategii Rozwoju Krakowa 2030, koordynowany przez Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.

Skład Rady Strategii

Fotorelacja ze spotkania inauguracyjnego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Rady Strategii dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej UMK, pod adresem: Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-18
Data aktualizacji: 2021-12-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź