Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu

Raporty z badań Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Raport badawczy badania Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych w Krakowie 2018

Publikacja stanowi podsumowanie wyników badania Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych w Krakowie przeprowadzonego jesienią 2018 roku.

 

 

Badanie obejmowało reprezentatywną próbę pełnoletnich mieszkańców Krakowa. Głównym celem projektu był pomiar wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych w Krakowie zgromadzonych w systemie informatycznym STRADOM zarządzanym przez Gminę Miasta Kraków oraz wykorzystywanym do strategicznego zarządzania miastem.

Kwestionariusz obejmował szereg zagadnień związanych z jakością życia i jakością usług publicznych w Krakowie, które zostały uporządkowane zgodnie z dziedzinami zarządzania strategicznego systemu STRADOM. Bloki te obejmowały następujące dziedziny:

 • bezpieczeństwo,
 • gospodarka komunalna,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 • mieszkalnictwo,
 • nauka i technologie,
 • ochrona i kształtowanie środowiska,
 • oświata i wychowanie,
 • planowanie przestrzenne i architektura,
 • pomoc i integracja społeczna,
 • przedsiębiorczość,
 • sport i rekreacja,
 • transport,
 • zdrowie.

Oprócz tego kwestionariusz zawierał następujące zagadnienia związane z jakością życia i usługami publicznymi:

 • związek mieszkańców z Krakowem (m.in. urodzenie w Krakowie, poczucie związku z miastem, duma i zadowolenie z życia w mieście, rozważanie wyjazdu, meldunek, płacenie podatków, głosowanie w Krakowie),
 • zadowolenie mieszkańców z życia w Krakowie – to najważniejsza grupa pytań w badaniu dotycząca zadowolenia z aspektów mieszkania w Krakowie oraz ich ważności dla mieszkańców; skala obejmuje 24 aspekty, m.in. atrakcyjność przestrzeni miejskiej, dostępność usług publicznych, zadowolenie z usług publicznych, poczucie bezpieczeństwa, łatwość przemieszczania się po mieście, jakość środowiska naturalnego oraz możliwość realizacji swoich zainteresowań; mieszkańcy wskazują też najważniejsze dla nich aspekty mieszkania w Krakowie,
 • profil społeczno-demograficzny mieszkańców (metryczka).

Raport z badania Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych w Krakowie 2018.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-29
Data aktualizacji: 2022-04-20
Powrót