Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przypominamy, że 1 lipca 2022 r. kończy się 2-letni okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych do zapisów tzw. uchwały krajobrazowej.

W „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” zadania związane z dbałością o krajobraz miasta, jego piękno, ład przestrzenny, estetykę i walory widokowe są kluczowymi działaniami w ramach  Celu Strategicznego IV, pn. Jakość życia.  

26 lutego 2020 roku Rada Miasta Krakowa uchwaliła Uchwałę Nr XXXVI/908/20 w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”, czyli tzw. uchwałę krajobrazową. Zgodnie z nią, od dnia 1 lipca 2020 roku obowiązują nowe zasady sytuowania szyldów i reklam, ogrodzeń oraz  obiektów małej architektury w Krakowie.

Dla nośników umiejscowionych przed terminem obowiązywania Uchwały, czas na dostosowanie ich do wytycznych trwa do 1 lipca 2022 r.  

Dla nośników reklamowych, które zostały zamontowane po wejściu w życie Uchwały, właściciel reklamy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność reklamy z obowiązującymi regulacjami.

Więcej informacji na temat tzw. uchwały krajobrazowej, w tym podział na strefy, można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2022-06-06
Data aktualizacji: 2022-06-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź