Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt strategiczny Nowe Miasto

Nowe Miasto w Krakowie

W Strategii Rozwoju Krakowa 2030 projekt utworzenia Nowego Miasta Płaszów – Rybitwy został zapisany jako Projekt strategiczny Krakowa. 
 

Obecnie obszar Płaszowa i Rybitw to teren pełniący głównie funkcje gospodarcze. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Krakowa 2030 oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa z 2014 roku, teren ten, po głębokiej rewitalizacji,  ma zmienić się w  dzielnicę mieszkalną, biurową i usługową – swoiste „miasto w mieście”, z zabudową mieszkaniową, biurową, szkołami, żłobkami, obiektami sportowymi, gastronomią itp.

Dobre miejsce do pracy, do życia, do rozrywki i uprawiania sportu – nowoczesne i ekologiczne.

Aby zrealizować taki projekt, niezbędny będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto. Najważniejszymi celami sporządzanego projektu planu są:

  • ustalenie zasad zagospodarowania dla nowego ośrodka centrotwórczego o charakterze wielkomiejskim i czytelnej strukturze urbanistycznej
  • określenie zasad przekształcenia terenów dotychczas ekstensywnie użytkowanych w kierunku dominacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej zarówno o charakterze usług lokalnych, jak i usług metropolitalnych
  • wskazanie kierunków kształtowania przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni oraz wyznaczenie terenów pod realizacje inwestycji celu publicznego
  • określenie zasad obsługi komunikacyjnej obszaru, w tym warunków w zakresie parkowania pojazdów.

Opracowanie takiego planu miejscowego stworzy przestrzeń o charakterze śródmiejskim, w której będzie możliwa zabudowa wieżowców do wysokości 150 metrów.

Do 6 lipca 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej można zapoznać się z projektem zagospodarowania dla obszaru „Nowe Miasto”.

Dyskusja publiczna (otwarta dla mieszkańców) odbędzie się 23 czerwca o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4. Będzie można do niej dołączyć także w formie online. Link do połączenia zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Uwagi do projektu planu „Nowe Miasto” można składać do 27 lipca.  Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na  stronie krakow.pl/Nowe Miasto.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2022-06-01
Data aktualizacji: 2022-06-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź