Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące obszarów zdegradowanych w Krakowie

Od 16 maja do 24 czerwca 2022 zaplanowane zostały konsultacje społeczne na temat obszarów zdegradowanych w Krakowie.

Urząd Miasta Krakowa (Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji) rozpoczął przygotowania do opracowania nowego programu rewitalizacji. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Czym są oba obszary?

Obszar zdegradowany obejmuje tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, m.in. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, a także co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. 

Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego, który cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk i na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, Gmina zamierza przeprowadzić rewitalizację.  Na tych terenach będą się koncentrować działania Krakowa zmierzające do poprawy sytuacji kryzysowej. 

Rewitalizacja  wbrew powszechnemu rozumieniu nie oznacza remontu, lecz ożywienie, czyli przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. To długotrwały proces, którego powodzenie zależy od zaangażowania wielu stron, m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.

Wszelkie informacje na temat konsultacji można uzyskać:

- na stronie internetowej www.rewitalizacja.krakow.pl

- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w Wydziale Przedsiębiorczości i Innowacji UMK, ul. Bracka 10, I piętro, pok. 13 i 14

- pod numerami telefonów: 12 616 60 03, 12 616 60 08, 12 616 11 79 oraz mailowo, pod adresem: rewitalizacja@um.krakow.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie i niezbędne materiały

Mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Plakat Konsultacje społeczne obszarów zdegradowanych w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2022-05-19
Data aktualizacji: 2022-05-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź