Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowy Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022 – 2024 pn. ,,Bezpieczny Kraków”

12 stycznia 2022 roku Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXXVI/2139/22 przyjęła Nowy Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022 – 2024 pn. ,,Bezpieczny Kraków”.

Nieprzerwanie, od 1999 roku Miasto Kraków podejmuje działania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, stanowiące wartość dodaną w stosunku do istniejących praktyk i schematów działania instytucji publicznych.

Do prac nad programem zaproszono radnych Miasta Krakowa, ekspertów w poszczególnych dziedzinach, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli uczelni oraz innych jednostek miejskich. Poszczególne grupy tematyczne korzystały z pomocy odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz instytucji samorządowych np. Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Dokonano również przeglądu wszystkich obowiązujących w mieście programów dotyczących poszczególnych aspektów bezpieczeństwa celem uniknięcia powtórzeń lub rozważenia potrzeby uzupełnienia funkcjonujących programów o nowe elementy.

Głównym celem działań tej edycji Programu jest utrzymanie wypracowanego przez lata poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim sprostanie wyzwaniom, jakie stawia rozwój społeczeństwa, infrastruktury oraz technologii, które niosą za sobą również negatywne konsekwencje w postaci nowych rodzajów zagrożeń i przestępstw.

W ramach Programu przewidziane są następujące aktywności:

  • zintegrowanie działań wydziałów i jednostek miejskich, Policji, miejskich służb i straży, organizacji pozarządowych, uczelni oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa;
  • rozwijanie wiedzy i motywacji w zakresie właściwych reakcji na zagrożenia w mieście, zwłaszcza poprzez prowadzenie praktycznych warsztatów i szkoleń;
  • kształtowanie kultury dialogu w społeczeństwie, która służy integracji społecznej, łagodzeniu konfliktów między różnymi grupami, promowaniu równości i przeciwdziałaniu mowie nienawiści, jak też gotowości do wzajemnej pomocy;
  • kształtowanie nowoczesnej infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o Programie na stronie dedykowanej Bezpiecznemu Krakowowi: http://bezpieczny.krakow.pl/

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agata Chełstowska
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2022-01-31
Data aktualizacji: 2022-01-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź