Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prognoza demograficzna dla Krakowa do 2050 roku

W jubileuszowym roku 750-lecia lokacji miasta, Kraków wyprzedził Łódź pod względem liczby mieszkańców i stał się drugim pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Kraków wyróżnia się rozwojem demograficznym na tle innych polskich miast (Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław). Pomijając Warszawę pozostałe duże miasta, w szczególności Łódź i Poznań, charakteryzują się widocznym regresem demograficznym. Kraków, od 2007 roku, charakteryzował dodatni przyrost naturalny oraz saldo migracji.

Na zlecenie Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa została opracowana „Hybrydowa prognoza demograficzna dla Krakowa na lata 2020-2050 oraz 18 pomocniczych Dzielnic Miasta”, wg autorskiej metodologii,. Autorem prognozy jest statystyk i demograf dr hab. Jan Pardysz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorska praca uwzględnia zróżnicowane i nowoczesne metody statystyczne, w tym statystykę małych obszarów.

W pierwszym etapie opracowania został zastosowany model wieloregionalnej analizy demograficznej Rogersa - Willekensa. Analiza wieloregionalna była wstępem do prognozowania demograficznego w przekroju 18 dzielnic Krakowa w oparciu o autorskie rozwiązania metodologiczne związane z mechanizmem translacji demograficznej oraz przy użyciu informacji o rezerwach inwestycyjnych miasta, jako zmiennych wspomagających - zgodnie z metodami statystyki małych obszarów - przy wykorzystaniu informacji o trendach rozwojowych płodności, umieralności i migracji.

Prognozy demograficzne opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny po kolejnych narodowych spisach (NSP) nie uwzględniały prognozy dla 18 pomocniczych dzielnic Krakowa.

Zatem przedstawione opracowanie jest pierwszym od lat źródłem wiedzy odnośnie do rozwoju demograficznego Krakowa z uwzględnieniem 18 pomocniczych dzielnic miasta. Eksperckie opracowanie pozwoli na wykorzystanie danych w zarządzaniu strategicznym miastem, w tym przy opracowaniu nowej wersji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Prognoza demograficzna dla Krakowa do 2050 roku dostępna jest tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2022-01-11
Data aktualizacji: 2022-01-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź