Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zeroemisyjny Kraków - Działamy dla klimatu

W Gminie Miejskiej Kraków trwają prace nad realizacją unikalnego, europejskiego programu miast zeroemisyjnych. 

W 2019 roku Kraków jako pierwsze miasto w Europie Środkowo – Wschodniej przystąpił do unikalnego, europejskiego programu, którego celem jest stworzenie nowej strategii transformacji, ukierunkowanej na uzyskanie neutralności klimatycznej (miasto zeroemisyjne), czyli ograniczeniu szkodliwej emisji gazów cieplarnianych do minimum.

Program jest koordynowany i finansowany przez przez Climate-KIC z grantu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Program jest obecnie realizowany przez dziesięć miast: Amsterdam, Edynburg, Kopenhaga, Leuven, Madryt, Mediolan, Malmo, Orlean i Wiedeń. Docelowo EIT Climate-KIC chce nawiązać współpracę z co najmniej 100 miastami.

Portfel projektów realizowanych w ramach „Zeroemisyjnego Krakowa” realizuje cele operacyjne zapisane w dokumencie „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”: IV.1 Powszechnie dostępna, wysokiej jakości przestrzeń publiczna, IV.2 Zrewitalizowane obszary miejskie, IV.3 Zrównoważone środowisko, IV.4 Przyjazny mieszkańcom, efektywny i ekologiczny system transportowy, IV.6 Powszechność realizacji idei zdrowego i aktywnego życia.

Projekty wchodzące w skład portfela realizują też zapisaną w Strategii Rozwoju Krakowa 2030 wizję miasta: Kraków miastem rozwijającym się w sposób zrównoważony, dążącym do dobrobytu gospodarczego i zdrowia mieszkańców w harmonii z przyrodą i z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń, odpornym na ekstremalne zjawiska klimatyczne, radzącym sobie ze skutkami tych zjawisk, oszczędnym i przyjaznym dla swoich mieszkańców i przyjeżdżających gości.

Jednym z pierwszych projektów, który wszedł w fazę realizacji jest "Kwartał klimatyczny", powstały w oparciu o ideę miasta piętnastominutowego - koncepcję urbanistyczną, której istotą jest zaspakajanie najistotniejszych, życiowych potrzeb mieszkańców w ich bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości 15 minut od miejsca zamieszkania pieszo lub rowerem). Idea miasta 15-minutowego kładzie nacisk na ograniczenie ruchu samochodowego przy jednoczesnym usprawnieniu komunikacji zbiorowej. Zmiany w znaczący sposób poprawią jakość życia mieszkańców i ograniczą konieczność podróży. W dłuższej perspektywie zredukują poziom emisji dwutlenku węgla, co przełoży się na poprawę jakości powietrza i kondycję zdrowotną mieszkańców.

Wśród projektów planowanych do realizacji w ramach portfela są też m.in.:

  • utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej
  • punktu doradztwa energetycznego
  • termomodernizacja gminnych i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej
  • budowa farmy fotowoltaicznej na terenach gminnych
  • program wymiany oświetlenia ulic i przestrzeni publicznych
  • przebudowa systemu ciepłowniczego miasta na inteligentny i niskoemisyjny
  • realizacja eksperymentu strategicznego Zielone Sąsiedztwa
  • budowa dróg rowerowych. 

Więcej informacji na temat projektu "Zeroemisyjny Kraków" znajdą Państwo tutaj. 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-12-07
Data aktualizacji: 2021-12-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź