Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa do 2030 roku uchwalony

17 listopada 2021 r. uchwałą nr LXXII/2044/21 Rada Miasta Krakowa przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030.

Program (w klasyfikacji dokumentów strategicznych stanowiący politykę) jest jednym z ważniejszych dokumentów gminnych określających politykę miasta w zakresie ochrony środowiska. Stanowi kontynuację poprzedniego Programu Ochrony Środowiska z 2012 r.

Program jest spójny z założeniami przyjętymi w podstawowych dokumentach strategicznych Miasta Krakowa, przede wszystkim uszczegóławia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska działania zapisane w:

 

- „Strategii rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.”

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”

Program operacyjnie jest powiązany i z innymi dokumentami o charakterze strategicznym i planistycznym obowiązującymi na terenie Miasta Krakowa. Zadaniem Programu jest określenie niezbędnych działań na rzecz poprawy środowiska i doprowadzenie go do stanu określonego przepisami i akceptowanego przez społeczeństwo.

Celem nadrzędnym programu jest: rozwój społeczno-gospodarczy Krakowa z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki zasobami oraz konieczności ochrony i poprawy stanu środowiska. Cel ten jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Na całość opracowanego Programu składają się następujące części:

TOM I. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030

TOM II. Diagnoza stanu środowiska

TOM III. Prognoza oddziaływania na środowisko

Więcej informacji na temat Programu znajdą Państwo tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-11-19
Data aktualizacji: 2021-12-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź