górne tło

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z trwających od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. konsultacji społecznych dotyczących Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 stanowiącego aktualizację Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej w 2018 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział!

Raport

Załączniki - pełne zestawienie wszystkich zebranych uwag

 

Więcej informacji o przeprowadzonych konsultacjach