górne tło

Analiza pn. „Powiązanie miejsca zamieszkania i miejsca pracy pracowników najemnych mieszkających i pracujących w Krakowie i województwie małopolskim"

Celem niniejszej pracy badawczej było ustalenie kierunków i skali przepływów pracowników najemnych mieszkających i pracujących w województwie małopolskim na podstawie wypracowanej metodologii. Miarą tych powiązań są dojazdy do pracy. Zakres terytorialny badania stanowią gminy województwa małopolskiego.

Metodologia opracowania została przygotowana przez Ośrodek Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Ogólną charakterystykę analizy dojazdów do pracy przeprowadzono na podstawie danych zawartych w administracyjnych systemach informacyjnych udostępnionych przez ich gestorów oraz w rejestrach statystyki publicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportami: "Powiązanie miejsca zamieszkania i miejsca pracy pracowników najemnych mieszkających i pracujących w Krakowie i województwie małopolskim".

Informacje, w skróconej wersji, zaprezentowane zostały także w załączonej prezentacji. 

Raport analityczny z badania - Kraków - wersja *.PDF

Raport analityczny z badania - Kraków - wersja *.DOC

Raport analityczny z badania - dzielnice - wersja *.PDF

Raport analityczny z badania - dzielnice - wersja *.DOC

Metodologia badania

Prezentacja wyników badania