górne tło

Raport badawczy BK 2015

Publikacja składa się z wprowadzenia obejmującego zagadnienia metodologiczne oraz wskazówek przy interpretacji wyników, wynikających z omówienia wniosków badania, jak również prezentacji szczegółowych wyników.

Szczegółowe wyniki odzwierciedlają zakres tematyczny badania:

Raport badawczy "Barometru Krakowskiego" 2015.

W przypadku nawiązywania do raportu badawczego właściwą formą cytowania jest: Chrzanowski M.(2015). Barometr Krakowski 2015, Kraków: Urząd Miasta Krakowa.