Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu

Raporty z badań Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Raport badawczy badania Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych w Krakowie 2014

Publikacja stanowi podsumowanie wyników badania przeprowadzonego jesienią 2018 roku.

 

 

 

Badanie Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych w Krakowie zostało zainicjowane i przeprowadzone w ramach Projektu pn. „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” (MJUP), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki zostały przedstawione w podziale na Dziedziny zarządzania miastem z wyjątkiem ogólnych wyników opisujących mieszkańców Krakowa (m.in.”Kraków i ja”, „Zaufanie”).

Nie wszystkie Dziedziny zarządzania zostały objęte badaniem społecznym ze względu na różnorodność odbiorców usług publicznych, niemożliwą do uwzględnienia w jednym planie badawczym. Badanie koncentrowało się na mieszkańcach Krakowa. Nie objęci badaniem społecznym odbiorcy usług publicznych to m.in.: turyści, osoby pracujące w Krakowie, ale mieszkające poza nim.

Raport z badania Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych w Krakowie 2014.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-29
Data aktualizacji: 2022-04-20
Powrót