Bank Informacji o Mieście i Metropolii rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Barometr Krakowski

Badanie społeczne realizowane jest od 2015 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Głównym celem projektu jest włączenie do publicznej dyskusji o mieście rzetelnych informacji na temat opinii i potrzeb mieszkańców Krakowa. Wyniki badania w założeniu mają posłużyć władzom miasta w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z rozwojem Krakowa.

 

 

 

 

Metodyka badania „Barometr Krakowski”

 

Obszary tematyczne: badanie składa się ze stałych bloków tematycznych (np. zadowolenie z życia, partycypacja społeczna, polityka informacyjna miasta, zadowolenie z usług publicznych) oraz z bloków dodatkowych, odnoszących się do wybranej bieżącej sprawy/spraw w danej edycji:

- temat dodatkowy w 2015 roku: zadowolenie z warunków studiowania w Krakowie studentów uczelni wyższych

- temat dodatkowy w 2016 roku: dzielnice Krakowa

- temat dodatkowy w 2018 roku: seniorzy

- temat dodatkowy w 2020 roku: brak (z uwagi na pandemię) 

Stały zestaw to ok. 80 pytań, łącznie z dodatkowymi  - ok. 100 pytań. W konstruowaniu kwestionariusza uczestniczy akademicka Społeczna Rada "Barometru Krakowskiego", jako ciało doradcze. Od 2020 roku badanie "Barometru Krakowskiego" i "Badanie Jakości Życia i Jakości Usług Publicznych w Krakowie" zostało połączone w jedno, pod nazwą "Barometr Krakowski".

Technika: Badanie przeprowadzane jest techniką wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo, w miejscu zamieszkania respondenta (tzw. CAPI), wśród reprezentatywnej grupy dorosłych mieszkańców Krakowa. Wyjątek to rok 2020 – badanie, z uwagi na pandemię COVID-19, przeprowadzono, jednorazowo, techniką CATI. 

Populacja i dobór próby: Badaną populacją są dorosłe osoby aktualnie mieszkające w Krakowie (niezależnie od zameldowania). Dobór próby obejmuje dwie próby generalną (18+) oraz, w przypadku tematu dodatkowego, profilowaną adekwatnie do tematyki specjalnej danej edycji. 

Metoda doboru próby: 

 • metoda doboru próby reprezentatywnej:
  • populacja osób badanych definiowana jako ogół osób zamieszkujących Kraków w momencie badania (bez uwzględniania statusu meldunkowego), w wieku 18 lat i więcej
  • operat badawczy stanowi baza adresów mieszkalnych w Krakowie opracowana na podstawie bazy TERYT Głównego Urzędu Statystycznego oraz ewidencji budynków Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa,
  • plan doboru - wieloetapowy:
   • w pierwszym etapie losowanie (losowanie proste) adresów mieszkalnych w obrębie warstw opartych na 18 dzielnicach Krakowa (równa, nieproporcjonalna liczba),
   • na drugim etapie losowanie uczestnika badania na podstawie składu osobowego gospodarstwa domowego z wykorzystaniem tzw. siatki Kisha uwzględniającej wielkość gospodarstwa domowego.

W przypadku dodatkowych (profilowanych) populacji badawczych próba dobierana jest adekwatnie do problemu badawczego.

Wymagane minimum: 1100 wywiadów wg próby adresowej + określane każdorazowo minimum z próby dodatkowej.

Termin badania:  wiosna (w 2020 roku, z uwagi na pandemię, badanie zrealizowane zostało jesienią). Badanie realizowane jest w cyklu dwuletnim.

 

Społeczna Rada „Barometru Krakowskiego"

 

Nad kształtem projektu „Barometr Krakowski", od początku jego istnienia, czuwa Społeczna Rada Barometru Krakowskiego, złożona z przedstawicieli środowisk akademickich związanych z badaniami społecznymi oraz zagadnieniami polityk miejskich.

Aktualny skład Rady to:

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Dobrosława Wiktor-Mach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
pokaż metkę
Osoba publikująca: Jadwiga Kozień
Podmiot publikujący: Rozwój Krakowa
Data publikacji: 2021-10-14
Data aktualizacji: 2024-02-12
Powrót