górne tło

Prognoza demograficzna dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF) na lata 2022-2050 według 25 gmin, z uwzględnieniem prognozy dla Krakowa

 „Prognoza demograficzna dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF) na lata 2022-2050 według 25 gmin, z uwzględnieniem prognozy dla Krakowa” została przygotowana przez dr hab. Jana Paradysza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wg autorskiej metodologii.

Prognoza wykonana została na podstawie danych z rejestrów administracyjnych, gdzie materiał źródłowy stanowiła baza PESEL z danymi od 2001 do 2021 roku, pozyskana z Departamentu Zarządzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.

Przy cytowaniu prosimy o podanie źródła: „Prognoza demograficzna dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF) na lata 2022-2050 według 25 gmin, z uwzględnieniem prognozy dla Krakowa” opracowana przez Jana Paradysza na zlecenie Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa. 

Tabela I przedstawia zjawiska demograficzne dla każdej z gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Tabela II przestawania  zjawiska demograficzne dla zagregowanych obszarów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Metropolii Krakowskiej.

W tabelach i wykresach od roku 2002 do 2021 roku prezentowane są zjawiska demograficzne historyczne. Od 2022 roku przedstawione są prognozowane wartości poszczególnych zjawisk.

 

Tabela I. Zjawiska demograficzne dla każdej z gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Nazwa tabeli

Zawartość

Link do tabeli

Liczba ludności

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę ludności w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/ede7c97fb850405fbb117cbe7323a3ab

Liczba urodzeń

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę urodzeń w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/4e8589f7a1bc401f8416d748fcaafa83

Zgony

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę zgonów w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

 

 https://www.arcgis.com/apps/dashboards/66044f0d082a44e6a9a5fa9a148e615e

Przyrost naturalny

 

Tabele i wykresy przedstawiające przyrost naturalny w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/e9f507d43a53442f85799bd05d877173

Saldo migracji

 

Tabele i wykresy przedstawiają saldo migracji w każdej gminie z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

 

  https://www.arcgis.com/apps/dashboards/9a6b55ad1f0b4c13afd275e759a72179

 

Tabela II. Zjawiska demograficzne dla zagregowanych obszarów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Metropolii Krakowskiej

Nazwa tabeli

Zawartość

Link do tabeli

Liczba ludności

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę ludności dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/67245d769975418c9023279f17b2e8a0

Liczba urodzeń

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę urodzeń dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/ea4c13c85e6b4f0991bc4d04132f2fa7

Zgony

 

Tabele i wykresy przedstawiające liczbę zgonów dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/cda8acf49786432ea1736687753bb12b

Przyrost naturalny

 

Tabele i wykresy przedstawiające przyrost naturalny dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/fbc996c2b020481e955130621634cb9d

Saldo migracji

 

Tabele i wykresy przedstawiające saldo migracji dla zagregowanych obszarów:  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa; Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego; Metropolia Krakowska, od 2002 roku z prognozą do 2050 roku

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/e8fbb81b98d84bf280c9f115c9e14a62

 

 

 

Raport badawczy: Prognoza demograficzna dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF) na lata 2022-2050