górne tło

Kraków w liczbach

Opracowania, publikowane od 2005 roku, zawierają najważniejsze dane o Krakowie w kolejnych latach. Rozwinięcie prezentowanych zagadnień znajduje się w Raporcie o stanie Miasta i Raporcie o Stanie Gminy

 

 

 

 

 

 

Wszystkie edycje publikacji, od 2005 roku, dostępne są tutaj: "Kraków w liczbach" 

All editions of the publication, since 2005, are available here: "Krakow in numbers"

Skrót najważniejszych danych:

Dane GUS – stan na 31 grudnia 2021 roku

Liczba ludności: 782 137 (w tym 417 377 kobiet)

Urodzenia: 8 671; zgony 9 469; przyrost naturalny: -798 (-1,02‰)

Saldo migracji wewnętrznej: 2 525

Stopa bezrobocia (31 grudnia): 2,9%

Dane GUS – 2020 rok
Liczba ludności: 779 966 (w tym 416 195 kobiet)

Urodzenia: 9 054; zgony 9 119; przyrost naturalny: -65 (-0,08‰)

Saldo migracji wewnętrznej: 2 331

Stopa bezrobocia (31 grudnia): 3,1%

Dane GUS – 2019 rok
Liczba ludności: 779 115 (w tym 415 628 kobiet)

Urodzenia: 9 454; zgony 7 929; przyrost naturalny: 1 525 (2,0‰)

Saldo migracji wewnętrznej: 6 331

Stopa bezrobocia (31 grudnia): 2,0%

Dane GUS – 2018 rok
Liczba ludności: 771 069 (w tym 411 204 kobiet)

Urodzenia: 9 410; zgony: 7 835; przyrost naturalny: 1 575 (2,04‰)

Saldo migracji wewnętrznej: 4 131

Stopa bezrobocia (31 grudnia): 2,4%