górne tło

Strategia Rozwoju Krakowa 1999

Strategia Rozwoju Krakowa 1999 została  przyjęta przez Radę Miasta Krakowa uchwałą nr XXXIII/235/99 z dnia 20 października 1999 roku. 

 

Strategia rozwoju Krakowa 1999

 

Jej dążenia koncentrowały się na umocnieniu metropolitalnych funkcji Krakowa jako europejskiego ośrodka kultury, sztuki, nauki, turystyki, usług oraz nowoczesnego przemysłu i w oparciu o te atuty stworzeniu warunków stałej poprawy jakości życia mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnym dokumentem SRK 1999.