górne tło

Ochrona i kształtowanie środowiska

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Priorytetowymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na terenie Krakowa są: utrzymanie i kształtowanie terenów zieleni, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków i zwiększenie liczby instalacji odnawialnych źródeł energii. Należy pamiętać, że rezultaty w Dziedzinie Ochrona i kształtowanie środowiska (O) uzależnione są nie tylko od prowadzonych w jej zakresie działań, ale też od efektu synergii wywołanego działaniami realizowanymi również w innych Dziedzinach, zwłaszcza w Gospodarce komunalnej i Transporcie.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj