górne tło

Przedsiębiorczość i nauka

 

 

 

 

 

Opis Dziedziny

 

Dziedzina Przedsiębiorczość i nauka bezpośrednio wiąże się z realizacją celu strategicznego Strategii Rozwoju Krakowa 2030: „Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy”. Budowanie nowoczesnej, innowacyjnej, silnej gospodarki opartej na wiedzy wymaga tworzenia – a zarazem mądrego wykorzystywania – warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz silnego kapitału ludzkiego. Kluczem do innowacyjności i konkurencyjności Krakowa i regionu jest ciągłe polepszanie działań i aktywności Miasta, jak również samych uczelni,  korzystna i ciągle rozbudowywana infrastruktura badawcza, ulokowanie w Krakowie dużych światowych koncernów i firm oraz renoma krakowskich uczelni.

 

Usługi publiczne realizowane w ramach Dziedziny

 

Raporty o stanie Dziedziny

 

Raport o Stanie Gminy - w raporcie znajdą Państwo, w rozszerzonej formie opisowej, coroczne informacje na temat działań podejmowanych przez władze miasta Krakowa (m.in. informacje o wydatkach i przychodach Gminy, o realizacji poszczególnych usług publicznych, wskaźnikach osiągania założonych celów rozwoju Krakowa)

Raport o stanie Miasta - w raporcie znajdą Państwo, w formie opisowo-tabelarycznej, coroczne informacje o działaniach władz Krakowa (uzupełniające do Raportu o Stanie Gminy) oraz dodatkowo informacje dotyczące innych niż Gmina podmiotów działających na terenie Krakowa (m.in. informacje na temat wyższych uczelni, sądów, prokuratury, biznesu, organizacji pozarządowych, podmiotów kultury itp.)

Informacje o działaniach w Dziedzinie dostępne są także tutaj